top of page

Acerca de

doctor-650534.jpg

Erişkin Kalp Sağlığı

Genel Bilgiler

Kalp ve damar hastalıkları genel olarak aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir.

 • Koroner kalp hastalıkları

 • Kalp kapağı hastalıkları

 • Doğumsal kalp hastalıkları

 • Büyük damarlarda görülen anevrizma, yırtılma ve daralma

Koroner kalp hastalığı, en sık karşılaşılan kalp hastalığıdır. Kalbi besleyen koroner damarlardaki daralma ve tıkanmalarla kendini gösteren koroner kalp hastalıkları tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibiülkemizde de ölüm nedenleri içinde ilk sırayı almaktadır. Son 25 yılda koroner kalp hastalıklarında görülen bu hızlı artışın başlıca nedenleri şunlardır:

 1. Hızla artan sigara tüketimi (erkekler de %70, kadınlarda %40 oranında)

 2. Giderek bozulan diyet alışkanlıklarımız (Kalbe faydalı Akdeniz diyeti yerine hayvansal yağ veya doymuş yağlardan zengin yemek çeşitlerinin tercih edilmesi)

 3. Hızlı kentleşmenin ve teknolojinin getirdiği fiziksel hareketsizlik ve ruhsal stres

Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon kalp hastası olduğu hamin edilmektedir. Yılda yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçirmekte ve bunların 100 bini ölümle sonuçlanmaktadır.

Kalp krizi ve koroner kalp hastalığı, çalışan kişileri hayatın en üretken çağında yakalamaktadır. Önceden çok fazla uyarı varmediği için kişinin kendisi, ailesi,işvereni veya iş verdiği kişiler tamamen hazırlıksız bir şekilde kalp krizinin kötü sonçlarına katlanmak zorunda kalmaktadır. Her yıl yüzlerce iş günü kalp hastalıkları nedeni ile kaybedilmekte, ülkemizde emek ve bilgi üretkenliğine önemli bir darbe inmektedir.

Kalp krizi nedeni ile 'ani ölüm' şeklinde hayatını kaybeden kişiler bazen sadece kendi ailelerini değil, aynı zamanda bulundukları sosyo-ekonomik görev itibarı ile tüm ülkeyi de sarsabilirler.

 

 

Ülkemizde başlıca ölüm nedenleri

 1. Kalp ve Damar Hastalıkları %47

 2. Bebek ve Çocuk Ölümleri %16

 3. Kanserler %12

 4. Solunum Sistemi Hastalıkları %5

 5. İnfeksiyon Hastalıkları %5

 6. Kaza (iş,Trafik, Terör) %4

 7. Gastrohepatik (Mide, Karaciğer Hastalıkları) %4

 8. Genitoüriner (Böbrek, Prostat Hastalıkları) %2

bottom of page