top of page

Acerca de

doctor-650534.jpg

Erişkin Kalp Sağlığı

Önsöz

Günümüzde kalp ve damar hastalıkları, insan hayatını tehdit eden en önemli sağlık sorunlarıdır. Buna karşın kardiyoloji ile kalp ve damar cerrahisi de son 40 yıl içerisinde en büyük ilerlemeyi kaydetmiş olan bilim dallarıdır.

Bugün gelinen noktada; yeni doğan bebeklerden en ileri yaşlara kadar, kalp hastalığı olan herkese, tanı ve tedavi ile ilgili bütün girişimler ve kalp ameliyatları büyük başarıyla yapılabilmektedir. Başarı, ekip çalışmasına ve çağdaş tıp teknolojisinin bütün imkanlarının seferber edilmesine bağlıdır.

Bütün bu çaba; İnsanlığın onuruna ve yüceliğine yakışır bir şekilde, insan sağlığının korunması ve sürdürülmesi içindir.

Prof.Dr.Tayyar SARIOĞLU
Çocuk Kalp Vakfı Başkanı

bottom of page