top of page

Kalp Kardeşleri Platformu 2. Paylaşım Toplantısı

KALP AMELİYATI OLMUŞ ÇOCUKLAR, GENÇLER VE AİLELERİ KALPTEN KALBE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ

Kalp Ameliyatı olup sağlığına kavuşmuş çocukları, gençleri ve ailelerini uzman doktorlar ve psikologlar ile bir araya getiren Kalp Kardeşleri Platformu ‘Kalpten Kalbe’ Paylaşım Toplantıları hastalara ve ailelerine destek olmayı, aileleri kalp hastalıkları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Geçen yıl Çocuk Kalp Vakfı’nın öncülüğünde başlayan Kalp Kardeşleri Platformu ‘Kalpten Kalbe’ Paylaşım Toplantılarının ikincisi İstanbul’da gerçekleşti. Kalp ameliyatı olup sağlığına kavuşmuş çocuklar, gençler ve aileleri bu anlamlı toplantıda, Çocuk Kalp Vakfı Başkanı Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu, çocuk kardiyolojisi uzmanları, psikiyatrist ve psikologlarla bir araya geldi.

Toplantıya katılan hastalar ve aileleri, Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu ve uzman doktorlar ile hastalık sürecinde yaşadıkları psikolojik ve sosyal zorluk ve sıkıntıları birebir paylaşabilme imkanı buldu. Çocuk Psikiyatri Uzmanı Doç Dr. Gül Karaçetin çocukların ve ailelerin karşılaştıkları psikolojik ve sosyal zorlukları aşabilmeleri için Çocuk Kalp Vakfı öncülüğünde bir psiko-sosyal destek programı geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Toplantı hakkında konuşan Çocuk Kalp Vakfı Başkanı Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu; ‘’Her yıl yaklaşık 12 bin bebek doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya geliyor. Bu hastalıkla doğan bebekler tedavi ve kalp ameliyatları ile %90’dan fazla başarı şansı ile sağlıklarına kavuşturulabilir. Ancak bu dönem boyunca çocuklar ve aileleri travmatik bir süreç yaşıyor. Geçen yıl başlatmış olduğumuz ‘Kalpten Kalbe’’ Paylaşım Toplantıları ile amacımız hastalar ve ailelerini birebir dinleyip, bu travmatik etkileri en aza indirmeye destek olmak, ailelerin hastalık konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Şimdiye kadar yaklaşık 150 kişiye ulaşan ‘Kalpten Kalbe’ Paylaşım Toplantıları belirli aralıklarla sürdürülecektir. Bu toplantılardaki koşulsuz desteğinden dolayı AbbVie’ye teşekkür ederiz.’’ dedi.

Doğuştan kalp hastalığı görülme sıklığının yaklaşık %1 olduğu ülkemizde bu hastalık ile dünyaya gelen bebeklerin birçoğunun ameliyat olması gerekebiliyor. Bu çocuklar ve aileleri psiko sosyal destek ve yardıma gereksinim duymaktadırlar. Bu konuda kalp cerrahları, çocuk kardiyolojisi uzmanları, psikiyatr ve psikologların katılımı ile geliştirilecek olan psiko sosyal rehabilitasyon programlarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır.


Çocuk Kalp Sağlığı
Psiko-Sosyal Destek&Rehabilitasyon Projesi


Programın Amaçları:

Kalp sorunu olan çocuk ve gençlerin moral seviyelerinin yükseltilmesi
Özellikle ameliyat öncesi ve sonrasında çocuk ve gençlerin ve onların ailelerinin yaşadığı travmatik sürecin psikolojik etkilerini hafifletmek
Kalp sorunu olan çocuk ve gençler ile onların ailelerinin kendine güvenlerinin yeniden kazanılması
Gerek hastalarda gerekse ailelerinde sık rastlanan hayata küsme, içe kapanma, negatif düşüncelere kapılma, karamsarlık, depresyon, iletişim becelerinin azalması, fobiler geliştirme, öfke, takıntılı kişilik bozuklukları gibi sorunların giderilmesi veya hafifletilmesi
Çocuk ve gençlerin ve ailelerinin düzenli aralıklarla bir araya gelerek dost sohbetinin moral desteğinden faydalanmalarını sağlamak.
Gerçekleşen paylaşım toplantılarında sorunlarını, hislerini,duygu ve düşüncelerini, korku ve kaygılarını paylaşmalarını sağlamak; böylece, yalnız olmadıklarının farkına varmalarını sağlamak.
Bu toplantılarda, sadace sorunları değil, umutlarını ve sorunlarla baş etme stratejilerini de paylaşmalarını sağlamak.
Çocuklar, gençler ve aileleri arasında tıbbi prosedürlere olan güveni pekiştirmek; kuşkuları azaltarak, kafalarını rahatlatmak
Çocukların, gençlerin ve ailelerin “sorun”larıyla birlikte, kendileriyle barışık yaşamalarını öğretmek
Rahatsızlıktan doğan sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi
Rahatsızlık, travmatik teşhis ve tedavi süreçlerinin yarattığı stresin ve duygusal ve davranışsal problemlerin(öfkelilik, depresyon, fobiler, tırnak yeme, parmak emme, uykusuzluk vs.) hafifletilmesi için pratik çözümler öğretilmesi.


Kullanılacak Araçlar:

Bu programda yukarıdaki hedeflere ulaşmak için çeşitli araçlardan yararlanılacaktır:

Paylaşım Toplantıları: Çeşitli yaş gruplarından oluşan çocuklar, gençler ve aileleri, periyodik olarak yemekli toplantılarda bir araya gelerek sorunlarını, çözümlerini ve duygularını paylaşma imkanı bulacaklar.

Psikolojik Danışmanlık: İhtiyacı olan çocuklar, gençler ve ailelerine bireysel veya grup terapisi hizmeti sağlanacaktır. Daha derin problemleri olan çocuk ve gençlere, psikiyatri tedavisi sağlanacaktır.

Oyunla Öğrenmek-Yaratıcı Drama: Çocuk ve gençler için en iyi öğrenme yolu kuşkusuz oyun oynayarak ve eğlenerek öğrenmedir. Bu amaçla, periyodik olarak yaratıcı drama seansı yapılacaktır. Çeşitli davranışsal sorunlarını farketmeyi, bilincine varmayı, bunlarla baş etmeyi deneyimleyerek öğreneceklerdir.

Forum: Sadece paylaşım toplantılarında değil istedikleri zaman programa katılanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için Çocuk Kalp Vakfı web sitesinde katılımcıların duygu, düşünce ve önerilerini paylaştıkları bir FORUM kurulmuştur.

Sonuçlar:

Travmatik bir teşhis ve tedavi sürecinden geçmek zorunda kalan çocuklar ve gençler ve onların aileleri birbirleriyle tanışarak sorunlarını, gerilimlerini, kaygı ve üzüntülerini, yaşadıkları o maceralı ve gerilimli günleri paylaşacak; yalnız olmadıklarını anlayacaklar, birbirlerini dinleyecekler ve konuşarak dertlerini ortaya dökerek deşarj olacaklar.
Birbirlerini görerek yaşadıkları olaylarda yalnız olmadıklarını öğrenecekler
Birbirleriyle sorunlar karşısındaki çözümlerini ve stratejilerini paylaşacaklar
Çocukların kendi geçecekleri yolları başarıyla geçmiş olan abi ve ablalarını görmeleri, onlara gelecekle ilgili umut aşılayacaktır.
Yaşadıkları sorunları, gerilimleri, kaygıları, stres ve korkuları, sağlık sorununun duygu ve davranışları üzerinde yarattığı travmayı küçük oyunlarla farkedecekler, sorunların üzerine gitme cesaretini kazanacaklar, küçük mizansenlere dayalı oyunlar içinde, gülerek ve eğlenerek o sorunlarla başetme yollarını öğrenecekler.
Sorunları daha üst düzeyde olanlara ise psikiyatrik terapi imkânı sağlanarak, kalp sorununun kendileri ve aileleri üzerinde yarattığı psikolojik baskı ve stresi hafifletmeleri fırsatı sunulacak.
Böylelikle, kalpleri tamir edilen çocuk ve gençlerin kalplerindeki duygusal kırıklıklarda sarılacak, tamir edilecek, daha mutlu, umutlu, enerjik, sosyal ilişkilerde başarılı, yersiz korku ve kaygılardan azade, stresle başetmeyi öğrenmiş bilinçli ve üretken vatandaşlar olacaklardır.

Proje Videoları

Proje Fotoğrafları

bottom of page