top of page
Bakıcı Çocuk

NEYİ
HEDEFLİYORUZ.

Başta kardiyoloji, pediyatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisi olmak üzere tıp biliminin her alanında eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak...

HEDEF & PROJELERİMİZ.

Başta kardiyoloji, pediyatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisi olmak üzere tıp biliminin her alanında eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

Tıp, Bilim ve Sanatın en ileri düzeyde uygulamaya konduğu modem sağlık tesisleri kurmak ve kuruluşlarına öncülük etmek, akademik bilgi ve tecrübe birikimlerini kurumsallaşarak, gelecek nesillere ulaştırmak.

Ülkemizde sağlık hizmetlerine uluslararası düzeyde kalite ve standardizasyon kazandırılması ve toplumun sağlık bilincinin yükseltilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

Başta kardiyoloji, pediyatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanlarında olmak üzere, tıbbın her alanında doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerine yönelik, mezuniyet sonrası kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek. Dergi, kitap ve diğer yazılı organlar yayınlamak.

Yurtdışında tıp alanında önde gelen merkezlerle İşbirliği İçine girmek. Ortak toplantılar düzenlemek. Bilgi alışverişinde bulunmak. Başarılı doktor ve diğer personele burs ve organizasyon sağlayarak yurtdışı eğitimlerine katkıda bulunmak.

Toplumu eğitici, eğlendirici, doğru haber ve bilgilerle yönlendirici bir sağlık kanalı(TV) kurmak.

Türkiye'deki sağlık sektörünün problemlerine somut öneriler oluşturmak, bunların yürürlüğe girmesinde kamuoyu oluşturmak ve öncülük etmek.

Türkiye ve yakın coğrafya için en önde gelen bir referans merkezi olmak üzere " Kalp Sağlığı Enstitüsü " kurmak.

Yapım
Aşamasında

Çocuk Kalp Vakfı çocuk ve erişkinlerde görülen kalp damar hastalıklarının önlenmesi, tıbbi, ve cerrahi tedavisi konuları başta olmak üzere, toplum sağlığını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş gönüllü bir kuruluştur.

Yapım
Aşamasında

Çocuk Kalp Vakfı çocuk ve erişkinlerde görülen kalp damar hastalıklarının önlenmesi, tıbbi, ve cerrahi tedavisi konuları başta olmak üzere, toplum sağlığını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş gönüllü bir kuruluştur.

YapımAşamasında

Çocuk Kalp Vakfı çocuk ve erişkinlerde görülen kalp damar hastalıklarının önlenmesi, tıbbi, ve cerrahi tedavisi konuları başta olmak üzere, toplum sağlığını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş gönüllü bir kuruluştur.

Yapım
Aşamasında

Çocuk Kalp Vakfı çocuk ve erişkinlerde görülen kalp damar hastalıklarının önlenmesi, tıbbi, ve cerrahi tedavisi konuları başta olmak üzere, toplum sağlığını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş gönüllü bir kuruluştur.

Yapım
Aşamasında

Çocuk Kalp Vakfı çocuk ve erişkinlerde görülen kalp damar hastalıklarının önlenmesi, tıbbi, ve cerrahi tedavisi konuları başta olmak üzere, toplum sağlığını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş gönüllü bir kuruluştur.

Yapım
Aşamasında

Çocuk Kalp Vakfı çocuk ve erişkinlerde görülen kalp damar hastalıklarının önlenmesi, tıbbi, ve cerrahi tedavisi konuları başta olmak üzere, toplum sağlığını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş gönüllü bir kuruluştur.

NEREDEYİZ.

a-heart-2338154 a.jpg

Kalbimiz

Kalp sağlığı çocukluktan başlar

spa-5375978.jpg

ŞİMDİ!

Minik Kalplerin - Nesillerin Hayatını Kurtarmak Senin Elinde!

bottom of page