top of page

Acerca de

stethoscope-4820535a.jpg

Eğitim Rehberi

Doğumsal Kalp Anomalileri

Doğumsal kalp hastalıkları yüzlerce farklı şekilde olabilir. Bunların % 90' dan fazlası, yapılacak bir kalp ameliyatı ile düzeltilebilmektedir. Bir kısmında ise yardımcı ameliyatlarla hastanın şikayetlerinin azalması sağlanabilir. Bazı hastalıklarda iki, hatta 3 aşamalı girişimler gerekebilir.

Hastaların önemli bir kısmı doğar doğmaz bir müdahaleye ihtiyaç gösterebilirler. Hemen hemen tamamına yakını okul çağı öncesi düzeltilmeye ihtiyaç gösterir. Ameliyatın zamanlaması önemlidir. Ameliyatın geciktirilmesi bazı hastaların ameliyat şansını kaybetmesine veya ameliyattan elde edilecek faydanın daha az olmasına yol açabilir.

Bu bölümde sık görülen bazı doğumsal kalp anomalileri şekillerin eşliğinde anlatılmıştır.

Patent duktus arteriozus (PDA)

Atriyal septal defekt (ASD)

Ventriküler septal defekt (VSD)

Atriyoventriküler septal defekt (AVSD)

Pulmoner stenoz (PS)

Aort stenozu (AS)

Aort koarktasyonu (AoCoA)

Fallot tetralojisi (TOF)

Büyük arterlerin transpozisyonu (TGA)

Triküspit atrezisi (TA)

Pulmoner atrezi (PA)

Trunkus arteriozus

Total pulmoner venöz dönüş anomalisi (TAPVD)

Hipoplastik sol kalp sendromu (HLHS)

Diğer kompleks kalp anomalileri

bottom of page